Mer om Äktenskapsdialog

Miljoner par över hela världen har fått uppleva en helg

Äktenskapsdialog startade i Spanien på 50-talet. Då arrangerades den första Marriage Encounter-helgen (som rörelsen heter internationellt) under ledning av den katolske prästen Gabriel Calvo. Sedan dess har över 2 miljoner gifta par över hela världen fått uppleva en äktenskapshelg.

År 1975 startade Marriage Encounter i de lutherska församlingarna i USA. Rörelsen kom till Norge via USA år 1982 och fick där namnet Ekteskapsdialog. Från Norge kom den sedan till de övriga nordiska länderna och 1987 hölls den första Äktenskapsdialog-helgen i Sverige. Hittills har mer än 1000 par varit på en sådan helg i Sverige.

Äktenskapsdialog Sverige är en helt oberoende ideell förening och vi får inte några bidrag. Ekonomin bygger helt på frivilliga gåvor, ideella insatser, medlemsavgifter och vad deltagarna betalar för helgen när de går den. Föreningen har inga anställda och leds av en styrelse bestående av par som själva gått helgen. Ekonomin är satt under revision.

Läs mer om verksamheten i andra länder

Norge
Danmark
Island
Finland
England
WWME (Wordwide Marriage Encounter)