Vad tycker deltagarna?

”En helg vi sent kommer att glömma!”

Under åren har vi fått så mycket positiv feedback från de över 1 000 par som gått Äktenskapsdialog i Sverige. Här är några av dem!

Ulrika & Henrik

När vi var på vår helg med Äktenskapsdialog 1999, var våra barn små, och vi upplevde det skönt att komma iväg en helg och få tid med varandra som par. Att få lyssna till andra, helt vanliga par, som delade med sig av sina erfarenheter i äktenskapet, var för oss mycket stärkande och inspirerande. Att få uttrycka sig till sin partner i både skrift och tal och att få tid att lyssna var värdefullt för vår relation.


Rune & Iréne

Vem kunde tro att det, efter 32 års äktenskap, fortfarande fanns så mycket mer att upptäcka hos varandra! En helg vi sent kommer att glömma och som klart satt spår för vårt fortsatta äktenskapsäventyr tillsammans.


Thomas & Gudrun

ÄD-helgen var överraskande och givande på många sätt och vis. Vi vill varmt rekommendera denna friskvård för alla äktenskap.


Samuel & AnnaSara

Helgen gav oss ett verktyg som vi kan använda i vardagen för att på ett kärleksfullt sätt kommunicera med varandra på livets alla områden. Vi är verkligen glada att vi åkte iväg; alla borde unna sig att göra denna investering i sin relation. Helgen löste inte våra problem och konflikter, men den förde oss närmare varandra och hjälpte oss att förstå varandra bättre.


Anna & Magnus

Äktenskapshelgen har gett oss verktyg att nå fram till varandra, och vår relation har växt och blivit tryggare.  Vi har lärt oss att lyssna på varandra och det hjälper oss när vi samarbetar i vardagen. Vi förstår varandras tankar och känslor bättre och kan enas om vad som är viktigt.