Integritetspolicy


Kontaktdetaljer
Se www.aktenskapsdialog.se

Syftet med behandlingen av personuppgifter
ÄktenskapsDialog Sverige använder personuppgifter för att genomföra äktenskapshelgen. Detta inkluderar att skicka nödvändig information till deltagarna före helgen, boka hotellrum och för att upprätthålla kontakt med deltagarna efter helgen.
Förutom helgen håller ÄktenskapsDialog olika arrangemang för gifta par. Här används
personuppgifterna för att informera eller bjuda in till evenemang.


Vilken typ av personlig information behandlas?
De personuppgifter som behandlas kan ses på anmälningsformuläret (se www.aktenskapsdialog.se)


Behandling av personuppgifter (behandlingsbasis)
ÄktenskapsDialog är beroende av personlig information för att hålla sina arrangemang.

Samtycke
Vid anmälan till en helg samtycker deltagarna till att ÄktenskapsDialog hanterar personlig
information. Deltagarna kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke genom att kontakta
ÄktenskapsDialog, som då tar bort informationen.


Vem lämnas personuppgifter till?
Namn, adress och telefonnummer skickas till hotellet där äktenskapshelgen äger rum.
ÄktenskapsDialog använder vissa IT-lösningar i sitt arbete där personuppgifter behandlas.
Anmälningssystem / formulär: Webbplats
Anmälningssystem: Kalkylblad
För övrigt är det bara personer med uppgifter i ÄktenskapsDialog som hanterar personuppgifter.


Varaktighet
Kontaktuppgifter behålls tills kursdeltagare begär att de tas bort.


Rättigheter
Kursdeltagare har rätt att få tillgång till, rättelse, radering, dataöverföring, att kräva att hanteringen av personupplysningarna begränsas och att motsätta sig vissa typer av hantering.
Kursdeltagare har rätt att överklaga hos Datatillsynen för hantering i strid med reglerna.