Vad händer på en helg?

Så här går det till

Tillsammans får ni som par åka iväg på en helg, från fredag till söndag, för att bara ägna er åt varandra. Under helgen får ni nya redskap att kommunicera med syftet att utforska och stärka er relation. Nå djupare. Se bredare. Helgen är för er som vill mer med er relation, nå lite längre eller där ni känner behov av en nystart. En friskvårdshelg för äktenskapet. Erfarenheter visar att förbättrad kommunikation mellan makarna inbördes också förbättrar deras kontakt med barnen men också övrig släkt och vänner.

Helgen startar vanligtvis fredag klockan 19.00 och håller på till söndag eftermiddag. Vi bor alla på en konferensgård och alla par får var sitt rum. Ett ledarteam bestående av fyra gifta par, varav ett prästpar, presenterar olika ämnen som har att göra med äktenskapet. Efter varje presentation får paren en uppgift som varje deltagare får bearbeta på egen hand. Därefter träffas makarna och delar sina tankar och känslor, två och två mellan fyra ögon. 

Syftet är hela tiden att uppmuntra till reflektion och eftertanke och ge er redskap för bättre kommunikation och större förståelse för varandra. Under helgen får ni som par bara ägna er åt varandra. Även om alla deltagarna samlas under presentationerna och måltiderna, förekommer varken gruppsamtal eller gruppredovisningar.

För vem?

Äktenskapsdialog är för gifta par och bygger på en kristen livssyn, men helgen är öppen för alla oavsett livsåskådning. De flesta relationer går upp och ned och det kan komma svåra perioder, men om problemen inte överskuggar allt annat och om ni är fast beslutna att fortsätta leva tillsammans, så är vår förhoppning att helgens innehåll ska kunna föra en relation framåt. Den är inte för par i kris. Ledarparen har en samlad erfarenhet och det finns även ett prästpar med, men vi kan inte erbjuda någon terapeutiska samtal eller psykologhjälp.